ЛИЗИНГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЗИНГ " ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ " ОТ "REECL"

Програмата REECL предоставя на домакинства или сдружения на собственици от цялата страна възможност да се възползват от предимствата на енергийната ефективност и да получат целеви кредити и безвъзмездна финансова помощ чрез мрежата на български търговски банки - партньори на програмата.

Всяко домакинство или сдружение на собственици, което получи кредит по Програма REECL има право да ползва безвъзмездна помощ съответно в размер на 20% от стойността на кредитирания енергоспестяващ проект, след като той бъде успешно завършен и след като са били изпълнени всички условия.

 

Критерии за подбор на oтоплителни термопомпени системи и/или термопомпени системи за отопление и климатизация, които се финансират по програмата REECL :

Електрозадвижвана термопомпена система въздух-въздух, въздух-вода, земя-вода, самостоятелно или заедно с окомплектовани системи за отопление и битова топла вода. Термопомпената система трябва да заменя съществуващо отопление с електронагревателни уреди.


Критерии за избор на термопомпена система:

- Сезонен коефициент на енергийна ефективност (SEER) за средна климатична зона: SEEP > 5.6 (A+) съгласно регламент на ЕС 2011/626/EU.

- Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) за средна климатична зона: SCOP > 4 (A+) съгласно регламент на ЕС 2011/626/EU.

- Работен режим охлаждане: от 21° до 43°C външна температура.

- Работен режим отопление: от -10° до 15°C външна температура.

 

Банки участващи по програмата "REECL":

- Българска пощенска банка

- Банка ДСК

- Булбанк

- Обединена българска банка

- ПроКредит банк

- Райфайзен банка


Как се кандидатства за кредит Енергийна ефективност" ?

С помощта на специалисти избирате най-подходящия за Вашето помещение климатик,  включен в списъка с одобрени модели.

Получавате изготвената за Вас оферта - образец.

Във всички клонове на одобрените по програмата банки се попълва Молба за получаване на потребителски "КРЕДИТ ЕНЕРГИЯ".

Необходими документи:

1. Лична карта (копие)

2. Оферта - образец

 

Усвояване на кредита?

В брой,  изплащане на Кредитополучателя.

 

Как се възстановат 20% от направените разходи?

След успешното завършване на проекта се предоставя на Банката:

1. Оригинална фактура за закупените климатици.

2. Протокол-образец за извършените дейности, задъжително подписан и подпечатан от фирмата доставчик.

3. Попълва се молба - формуляр за 20% безвъзмездна помощ.

При положителен отговор сумата се възстановява по избор на Кредитополучателя или чрез намаляване размера на погасителните вноски или чрез съкращаване периода на изплащане.

 

 

 

Снимки:

http://www.reecl.org/bg/

За контакти

тел./факс: 052 60 11 44

GSM: 0888 633 665

е-мейл: ecocomfort@abv.bg

е-мейл: office@eco-comfort.org

Facebook Намерете ни във Facebook